Ecodesign dokumenty

Základním dokumentem vydaným Evropskou komisí 7. července 2014 je samotné nařízení Komise (EU) č. 1253/2014:

 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č 1253/2014 CZ
 COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 EN

Pouze tento dokument je právně závazný na celém území EU.

K nařízení vydala pracovní skupina evropské komise ve třech krocích odpovědi na takzvané často kladené otázky (FAQ). Vydány byli dva návrhové dokumenty (13.11.2015, 12.11 2015) a třetí dokument finálního charakteru dne 21.12.2015, který ruší předchozí dva:

 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS EN

Tento dokument není právně závazný. Může k němu být pouze přihlédnuto při případném soudním sporu..

Nejnovějším dokumentem vydaným nejsilnějšími evropskými sdružením výrobců je společný dokument EUROVENT/ EVIA, který byl vydán 12.4.2016:

 EVIA/EUROVENT GUIDANCE DOCUMENT ON ECODESIGN REQUIREMENTS FOR VENTILATION UNITS EN

V průběhu diskuze po vydání nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 vydala obě sdružení své samostatné dokumenty, ale po společném jednání od 2.4.2016 do 6.4.2016 vznikl společný dokument. Dokument pomáhá pří výkladu 1253/2014, ale opět není právně závazným dokumentem.

Při výkladu je možné a nutné přihlédnout i k dokumentu Evropské komise „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky:

 MODRÁ PŘÍRUČKA CZ 
 BLUE GUIDE EN

×
×
×
×
×
×
×