Systémy větrání garáží

Vyyší bezpečnost, větší účinnost

Požadavky na vysokou úroveň bezpečnosti a energetické účinnosti splňuje systém větrání garáží posuvnými ventilátory Systemair "Green Ventilation" bez kompromisů: Systém dosahuje v režimu "Green ventilation" úsporu až 80%

Systém charakterizují:

  • Nízké provozní náklady
  • Přijatelné investiční náklady
  • V souladu s evropskými a mezinárodními normami

Komponenty

Systém posuvných ventilátorů "Green Ventilation" nahrazuje klasický potrubní systém běžně používaný na větrání prostorných garáží. V závislosti na koncepci větrání konkrétní garáže a definovaných bezpečnostních standardů se k použitým odvodním ventilátorům mohou přidat i přívodní ventilátory.

Systemair nabízí přívodní axiální ventilátory (AXC, ale i odvodní axiální nebo radiální ventilátory pro vyšší teploty s možností montáže do potrubí (AXC (B), AXC (F)) nebo v nástřešním provedení (DVV). Tyto ventilátory jsou certifikovány podle normy EN 12101-3.

Široký sortiment příslušenství Systemair nabízí další potřebné komponenty, např. tlumiče hluku, zpětné klapky a další prvky moderních větracích systémů.

 

Příklady aplikací a návrh

Čím lepší návrh, tím efektivnější větrací systém. Kromě samotných rozměrů garáže je při návrhu třeba zohlednit obsazenost garáže, uvažované schémata vjezdu a výjezdu vozidel a také extrémní zátěž během špičky. Dimenzování větracího systému se obecně provádí na základě výměny vzduchu (v závislosti na atmosférickém znečistění) nebo podle definovaného objemu vzduchu, který se násobí počtem parkovacích míst.

Použitím systému "Green Ventilation" je možné se vyhnout tzv. "mrtvým" zónám v garáži. Systemair ventilátory JET lze použít pro běžné provozní větrání, ale i pro odvod kouře a tepla v případě požáru.

» Více informací v tomto katalogu

×
×
×
×
×
×
×